Molí paperer del Jan (Montblanc -a.t. de Rojals)

L'aigua de la sèquia sortia dels molins de Figuerola i anava cap el molí paperer del Jan, a pocs metres de l'anterior. És l'últim que trobem dins del terme de Montblanc (antic de Rojals). Fou construït entre els anys de 1854-1861 (39) i funcionà fins a inicis del present segle.
Els propietaris actuals encara són descendents d'Isidre Gavarró i Pau Gavarró, pare i fill que el construïren. El molí està ben conservat i serveix de segona residència als estius. "Està situat a uns dos-cents metres de l'anterior, en el lloc on s'ajunten el riu Brugent i el Mal Torrent. Se'n diu també Molí de la Jana. Una escriptura del 1872 posa Chana" (40). Al seu costat i independents, hi ha dues construccions més. La més gran i més ruïnosa fou el mas anterior al molí.
(39) Gual, 1992, pàgs. 16-17: El molí constava d'entrada i dos pisos i l'edifici tenia 10 mts. de llarg i 8 d'ample.
(40) Iglésies, 1953, pàg. 24.