Molí fariner de Més Avall (Capafonts)


Seguint avall, i on acaba per la part esquerra del riu el barranc del Forn Teuler, es troba la resclosa dels Molins. Una construcció que l'últim aiguat ha respectat per complert. Se'ns presenta d'esbiaix de dreta a esquerra, menant cap aquella part l'aigua del riu al proper molí que trobarem aigües avall. Està feta de grans carreus de pedra picada.

Al molí fariner de Més Avall (9) tant sols li queden restes de la bassa. Al seu davant, part dreta, hi ha el Salt de la Vella, un cingle petri de considerable alçada per on el riu llisca entre lloses de pedra. Els tres molins fariners se'ls coneix també per molins del Balenyà, nom d'un antic propietari i casa important de Capafonts (10).
(9) -Manent, 1981, pàg. 28: Recorden haver-hi vist treballar després de la guerra.
-Iglésies, Santasusagna, guia Itinerària, 1929, pàgs. 179-180: Als cinc minuts (de la Manugra), entre el camí i el riu, hi ha el molí del Balenyà.
-Iglésies i altres, guia Itinerària, 1960, volum 1, pàg. 383: Entre el camí i el riu hi ha el molí del Balenyà, amb la seva gran bassa.
-Palau Rafecas, 1990, pàgs. 81-103. L'anomena molí de l'Ombra i el numera amb el núm. 53 dins del conjunt de molins fariners que té inventeriats al riu Francolí. Ens fa la descripció: A peu de camí, hi queden els vestigis d'aital molí, tots coberts per la vegetació.
(10) Manent, 1981, pàg. 28.