Molí paperer dels Tresos (la Riba)

La carretera ocupa la meitat del molí paperer dels Tresos (41). Aquest molí el destruí l'aiguat de santa Tecla l'any 1874 i no es tornà a reconstruir. A conseqüència de la riuada morí el jove fadrí de vint-i-nou anys Pere Vallvé i Solé (42). En la passada riuada l'aigua en aquest indret arrencà per complert la carretera i deixà al descobert els fonaments del molí que estaven soterrats i també tres piles. Al reconstruir-se novament ha quedat altre volta tot soterrat. "Rep aquest nom perquè pertanyia a tres propietaris que partien guanys i pèrdues a parts iguals o sigui a terços. Prenia l'aigua vora les desaparegudes Balmes del Jan" (43).

(41) - Madurell, 1972, volum 1, pàg. 111 extret del "Nomenclator de la Ciudades, Villas, Lugares, etc., de España. Provincia de Tarragona. Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico de España. Madrid, 1860, pp. 35, 37, 22, 3. Consta amb el nom dels Trecós.
(42) -Gavarró, 1995, El Brugent núm. 142.
(43) -Iglésies, 1953, pàg. 24.