Molí paperer de Cardó (la Riba)

Des de la font es veu el proper edifici, el molí paperer de Cardó (55), actualment transformat en casa particular. Aquest és un dels molins que es conservaran encara que transformat. Havia tingut en dos nivells de l'edifici piles de pedra, les quals -per voluntat del propietari actual- encara són visibles a l'interior i en bon estat. Prop del molí hi ha restes d'una resclosa que subministrava l'aigua per la riba esquerra cap a la bassa del molí de Pasqual. El molí de Cardó "Recollia l'aigua a la sortida de la roda del Molí del Mas i, per una sèquia situada damunt l'actual Camí de la Font, mantenia el nivell de l'aigua fins a la seva roda. Actualment serveix de masia i darrerament hom l'anomenava (Mas de la Benitxa)" (56). Josep Ribé "Cardó" n'era propietari l'any 1819 (57). Llavors el molí tenia una tina i fabricava paper d'estrassa de primera classe.
(55) -Madurell, 1972, volum 1, pàg. 111 extret del "Nomenclator... Provincia de Tarragona, Madrid, 1860. Consta amb el nom d'En Cardó.
(56) -Iglésies, 1953, pàg. 25.
(57) -Recanació, 1819.